Tin tức
Sự kiện
10:09:00 AM | 31/08/2016

Ngày 19/8/2016 Công ty Tân Kỷ Nguyên đã phối hợp cùng nhà thầu Hòa Bình tổ chức khóa đào tạo tại nhà máy Tân Kỷ Nguyên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng gạch nhẹ EBlock. Mục đích khóa đào tạo là hướng dẫn đội ngũ thi công đúng kỹ thuật và qui trình do EBlock khuyến cáo sẽ giảm thiểu tối đa hiện tượng nứt tường.

11:15:12 AM | 17/06/2016

Theo lộ trình này thì đến năm 2020, các công trình xây dựng được đầu tư bằng vốn nhà nước bắt buộc phải sử dụng 100% vật liệu không nung. Tuy nhiên, câu chuyện cạnh tranh không đơn giản với gạch không nung.

10:20:09 AM | 30/10/2015

Sự thay đổi nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp về vật liệu xây dựng không nung sau năm năm triển khai vào đời sống xã hội

08:31:55 AM | 06/04/2015

Chương trình 567 triển khai thực hiện chương trình phát triển Vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567QĐ-TTg ngày 28/4/2010 và 3 năm triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

04:00:37 PM | 18/03/2015

Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng không nung, thay thế loại vật liệu truyền thống gây mất đất, ô nhiễm môi trường hiện nay

03:51:17 PM | 05/01/2015

Quỹ Môi Trường Toàn Cầu (GEF) tài trợ phát triển gạch không nung thông qua chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)