Tin tức
Sự kiện
02:13:52 PM | 05/12/2012

Thông tư này áp dụng đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình.

11:11:16 AM | 31/10/2012

 

...Người dân thì cứ kêu, môi trường thì cứ bị ô nhiễm, luật nhắc thì cứ nhắc, cấm thì cấm còn các lò gạch vẫn cứ đỏ lửa và nhả khói đều đều...

11:10:07 AM | 29/10/2012

 Trong thời gian qua nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển gạch không nung nhưng chậm đi vào đời sống thực tiễn.( Báo VLXD số 10/2012)

10:37:03 AM | 15/08/2012

Ngày môi trường thế giới năm nay 05/06/2012 chọn chủ đề : “Green Economy – Does it include you?” (tạm dịch “Kinh tế xanh – Có bao gồm bạn không?”) nhằm đề cập đến vai trò của mỗi cá nhân trong kế hoạch phát triển một nền kinh tế xanh có thể đảm bảo sự hưng thịnh của mỗi quốc gia, sự tiện nghi của mỗi cá nhân nhưng đồng thời cũng tái tạo và bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta và cả thế hệ sau này.

02:45:46 PM | 18/04/2012

 

Các công trình nhà cao tầng không phân biệt nguồn vốn, ưu tiên sử dụng VLXKN, đặc biệt là VLXKN loại nhẹ tối thiểu phải đạt 30% trong tổng số vật liệu xây